Món ngon

320,000
140,000 /con

Hải sản

Ngao Hoa

Giá tuỳ thời điểm
120,000
170,000

Hải sản

Ngao Trắng

Giá tuỳ thời điểm

Bê - Bò

Bê tái chanh

160,000
330,000

Thực đơn

Chia sẻ kiến thức