Món ngon

Bê - Bò

Bò cuốn Cải

160,000
110,000

Hải sản

Cua Gạch

Giá tuỳ thời điểm

Chim câu

Xôi Chim

100,000

Hải sản

Mực Trứng

Giá tuỳ thời điểm
Giá tuỳ thời điểm

Thực đơn

Chia sẻ kiến thức